Drop us a line

  • Contact+32 (0)2 5133368
  • Winston Churchilllaan 248 1180 Uccle

Verantwoordelijke in een rekruteringsagentschap

U bent verantwoordelijke in een rekruteringsagentschap?

Als verantwoordelijke binnen een agentschap dat externe buitenlandse consultanten of werknemers plaatst bij Belgische bedrijven,weet u natuurlijk dat het rekruteren van externe buitenlandse consultanten of werknemers betekent dat men rekening moet houden met een steeds complexere personeelsadministratie en een steeds strengere wetgeving omtrent personeelsbeleid (“Limosa”-wetgeving, boetes voor het niet naleven van de regels i.v.m. sociale zekerheid, steeds frequentere controles …).

Wellicht weet u ook uit eigen ervaring hoe tijdrovend en belastend de “domme” administratieve formaliteiten kunnen zijn, voor u, de werkgevers én de werknemers. Misschien heeft u zelfs ervaring met het feit dat sommige veelbelovende deals slecht aflopen omwille van “domme” administratieve moeilijkheden.

Bovendien is de markt voor rekruteringsagentschappen in toenemende mate competitief geworden, worden uw klanten steeds veeleisender, en bestaat er een grote behoefte aan een uitgebreide en gediversifieerde dienstverlening, met name voor wat betreft de praktische en/of administratieve aspecten van het rekruteringsproces.

Wij kunnen u helpen uw klanten een zo uitgebreid en flexibel mogelijke service te bieden en zo uw positie op de markt te verstevigen. Axeasy is namelijk gespecialiseerd in het afhandelen van nagenoeg alle administratieve aspecten van het werken met internationaal personeel in België. Als u de perfecte kandidaat vindt, kunnen wij ervoor zorgen dat administratieve en praktische hindernissen verdwijnen, zodat hij/zij ook effectief geplaatst kan worden. Bovendien kan u uw klanten via ons als extra dienstverlening een administratieve follow-up aanbieden, waardoor het rekruteren van de door u voorgestelde buitenlandse krachten hen geen bijkomende administratieve kopzorgen oplevert:

Wij helpen met het vervullen van de specifieke verplichtingen i.v.m. het rekruteren van buitenlands personeel in België, d.w.z.:

  • Limosa-aangifte en -verificatie
  • advies i.v.m. mogelijke professionele statuten: welk statuut (bediende, zelfstandige, …) is de beste oplossing voor welk profiel?
  • payroll solutions
  • werkvergunningen en visa-aanvragen
  • controle van contracten

We dragen er zorg voor dat de consultant zelf administratief in orde is en dus zonder problemen zijn werk kan doen en dat hij/zij in regel is met de Belgische wetgeving omtrent belastingen en sociale zekerheid.

Wij bieden onze diensten aan in verschillende formaten, afhankelijk van de behoeften en het profiel van de persoon die u wenst te plaatsen en inhoeverre u hem wenst te begeleiden:

  • u kan kiezen voor een day-to-daypackage, waarbij we al de aspecten van het dossier behandelen, van het begin van de aanwerving tot de laatste dag van het verblijf in België
  • u kan “à la carte” kiezen voor specifieke, afzonderlijke diensten, bijvoorbeeld enkel een Limosa-aangifte, enkel een arbeidskaart, of enkel de standaardformaliteiten voor een verblijf in België.

De diensten die Axeasy aanbiedt, zijn het resultaat van de jarenlange praktijkervaring van onze staf: wij hebben een uitgebreide praktische know-how in verband met zowat alle administratieve (en andere) aspecten van het werken met internationaal personeel in België. Onze dienstverlening wordt bovendien gekenmerkt door een persoonlijke, vertrouwelijke en neutrale aanpak, waardoor wij maximaal kunnen rekening houden met de specifieke problemen en behoeften van alle betrokken partijen.

Interesse?

Bent u geïnteresseerd in onze diensten, contacteer ons